Üyesi olduğunuz klanın ismi*KİLLAU
Klan yönetici kadrosu, yetkililer(SantyLTR TeknikPro12345)
Klanınıza alacağınız kişi sayısı*20
Klanın ait olduğu kategori (PvP, build vb.)*PVP