•Yeni düzenleme ile birlikte artık oyunda bunduğunuz klanın rolünü discordda alabileceksiniz.

Gereksinimler
•Klan en az 6 kişi olmalıdır.
•Klanın her üyesi discordda bulunmalıdır.
•Klan formunu klan lideri @Ceg#6955'e discorddan atmalı.


Klan Formu
•Klandakilerin discord nickleri :
•Klanınızın bulunduğu bölüm :
•Klanınızın ismi :
•İstediğiniz rol rengi(ton ayarı Ceg tarafından yapılacaktır) :

~Klandaki oyuncuların discordlarını bulmakla uğraşmak istemiyorsanız ; klan rolünü oluşturup üyeleri sonradan da ekleyebiliriz.